400mg of modafinil reddit shelf life of modafinil modafinil with tecfidera modafinil reddit half life modafinil date rape modafinil risks reddit modafinil experience modalert effects